fbpx
Triển lãm

Triển lãm dự án sinh viên RMIT 2021

Triển lãm dự án sinh viên RMIT là sự kiện thường niên tôn vinh các tác phẩm xuất sắc nhất của sinh viên RMIT trong lĩnh vực Kinh doanh & Quản trị, Truyền thông & Thiết kế, Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ

Triển lãm dự án sinh viên RMIT là sự kiện thường niên tôn vinh các tác phẩm xuất sắc nhất của sinh viên RMIT trong lĩnh vực Kinh doanh & Quản trị, Truyền thông & Thiết kế, Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ. Trên hết, sự kiện thể hiện kết quả quá trình học tập của sinh viên, bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển và thường là rất nhiều mẫu thử, bản nháp và mô hình trước khi ra sản phẩm cuối cùng.

Tại RMIT, chúng tôi muốn tạo ra “IMPACT” (TÁC ĐỘNG). Theo đó, triển lãm là một minh chứng rằng sinh viên đạt kết quả tốt nhất khi các em có cơ hội nhận ra hoạt động trong lớp có mối liên hệ thế nào với thực tế và nhu cầu từ ngành, chính phủ, và các đối tác tổ chức phi lợi nhuận. Cách tiếp cận này trong lớp học, được gọi là học tập đích thực, là phương pháp tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm, yêu cầu người học trở thành người tạo ra thay vì tiêu thụ kiến thức, qua đó thúc đẩy cộng tác qua học hỏi giữa bạn bè và các bài tập, mô phỏng trải nghiệm công việc qua học tập tích hợp kinh nghiệm thực tiễn (Work-Intergrated Learning – WIL), khuyến khích sinh viên tự suy ngẫm về giá trị của quá trình học tập cũng như vai trò của bản thân trong việc tạo nên và duy trì “IMPACT” tại Việt Nam và cả nước ngoài.

INFORMATION

NGÀY & GIỜ
01.11 – 30.11.21
Thêm vào lịch

NỀN TẢNG
Online

NGÔN NGỮ
Tiếng Việt
Tiếng Anh

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC