fbpx

Về Chúng Tôi

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021 (VFCD 2021) do RMIT Việt Nam khởi xướng nhằm kiến tạo một nền tảng tương tác cởi mở và thật đúng thời điểm để các cá nhân và tổ chức sáng tạo trao đổi, giao lưu với hàng ngàn khán giả qua hình thức cả trực tuyến và trực tiếp. Nhiều sự kiện trong khuôn khổ liên hoan cho phép vào cửa miễn phí. 

 

Với chủ đề TƯƠNG LAI SÁNG TẠO, chương trình VFCD 2021 bao gồm các chuyến tham quan di sản văn hóa, tọa đàm/hội thảo, triển lãm và nhiều hoạt động trực tuyến khác nhau bàn luận về tầm nhìn, xu hướng, bản sắc văn hóa và cơ hội tương lai cho ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam.

 

Bằng cách tổ chức chuỗi hoạt động sáng tạo mở cửa cho tất cả mọi người, Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021 là sự kiện thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu chiến lược thuộc Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, bao gồm việc thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển văn hóa và kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời, Liên hoan góp phần đặt nền móng cho việc thiết lập một “vành đai sáng tạo” trải dài khắp đất nước qua việc mở rộng Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam.

 

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021 là bước phát triển tiếp nối từ thành công rực rỡ của Liên hoan Truyền thông & Thiết kế Việt Nam 2019 và Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020. Sự kiện đã tạo ra những tác động rộng lớn về truyền thông, thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ đối tác, dự án và hoạt động hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực văn hóa – sáng tạo.

 

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt Nam, cùng các đối tác đa dạng gồm cá nhân, nhóm, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo thực hiện với sự bảo trợ truyền thông từ Hanoi Grapevine.

Nhìn lại Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020

Nhìn lại Liên hoan Truyền thông & Thiết kế Việt Nam 2019

ĐỐI TÁC SỰ KIỆN VFCD 2020