fbpx
Workshop

Đây/Đó

Sự kiện khởi động một dự án cộng tác dài hạn giữa các nhà thiết kế, nghệ sĩ và người thực hành thủ công Việt Nam và Australia.

Workshop “đây / đó”
Khởi động Dự án hợp tác thủ công và thiết kế Việt Nam – Australia

09:00–12:00
12.11.2021
Nền tảng: Zoom
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh
Đăng ký tại: https://forms.gle/j1y897wivUuAZhoz7

*
“đây / đó” là dự án cộng tác dài hạn về thủ công và thiết kế giữa các nhà thiết kế, nghệ sĩ và người thực hành thủ công Việt Nam và Australia. Dự án được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, CAST (nhóm nghiên cứu Nghệ thuật đương đại và Chuyển đổi xã hội), Đại học RMIT Việt Nam, Vietcraft, VICAS (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), Work Room Four và Tuần lễ Thiết kế Việt Nam.

Dự án nhằm mục tiêu thúc đẩy thực hành thiết kế đương đại song song với gìn giữ các loại hình nghệ thuật và thủ công truyền thống trong bối cảnh phát triển nhanh chóng và những thách thức toàn cầu ở Việt Nam/Australia; đồng thời mở ra cơ hội trao tri thức, văn hóa và kinh tế giữa các nhà sản xuất/thiết kế giữa hai nước. Các nhà sáng tạo tham gia dự án sẽ cùng cộng tác trong khoảng thời gian 6–12 tháng để thực hiện và giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, thủ công và thiết kế mới vào năm 2022.

“đây / đó” sẽ chính thức khởi động tại VFCD 2021 với sự kiện workshop cộng tác giữa Phạm Phan Hoàng Linh từ Rẻo (Việt Nam) với The Social Studio (Australia), cùng sự cố vấn của Thảo Vũ từ Kilomet109.

NGÀY & GIỜ
12.11.21
Thêm vào lịch

NỀN TẢNG
Online

NGÔN NGỮ
Tiếng Việt
Tiếng Anh

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC