fbpx
Cuộc thi

Sáng tạo: Yếu tố thay đổi cục diện

Một sân chơi cho sinh viên Việt Nam đến từ mọi lĩnh vực nhằm đánh thức tiềm năng sáng tạo trong giới trẻ và tôn vinh sự đổi mới của ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề marketing trong tình huống thực tế.

Cuộc thi

CREATIVITY: THE GAME CHANGER – Thách thức mọi giới hạn. Bệ phóng cho sự đổi mới

Sân chơi cho sinh viên Việt Nam, đánh thức tiềm năng sáng tạo trong giới trẻ và tôn vinh sự đổi mới của ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề marketing trong tình huống thực tế.

 

 

Theo dõi các thông tin cập nhật tại Facebook cuộc thi

NGÀY & GIỜ
18.10 – 8.11.21
Thêm vào lịch

NỀN TẢNG
Online

NGÔN NGỮ
Tiếng Việt
Tiếng Anh

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC